Đuôi tên miền Đăng ký mới Gia hạn Chuyển tên miền Đăng ký tối thiểu
.vn
830.000 đ/năm 480.000 đ/năm Miễn phí 01 năm

.com.vn
700.000 đ/năm 350.000 đ/năm Miễn phí 01 năm

.com
300.000 đ/năm 300.000 đ/năm 300.000 đ/năm 01 năm

.net
300.000 đ/năm 300.000 đ/năm 300.000 đ/năm 01 năm

.org
300.000 đ/năm 300.000 đ/năm 300.000 đ/năm 01 năm

.biz
300.000 đ/năm 300.000 đ/năm 300.000 đ/năm 01 năm

.info
300.000 đ/năm 300.000 đ/năm 300.000 đ/năm 01 năm

.name
300.000 đ/năm 300.000 đ/năm 300.000 đ/năm 01 năm

.asia
340.000 đ/năm 340.000 đ/năm 340.000 đ/năm 01 năm